Om os

Akaciegården er et kommunalt plejehjem i Frederiksberg kommune.

Den daglige ledelse varetages af en Centerchef, som varetager sine opgaver under ansvar  og i overensstemmelse med de beslutninger der træffes med Frederiksberg kommune.

Læs mere plejehjemsordningen her.

Akaciegården er indrettet med 95 plejeboliger og med ca. 100 lønnede og frivillige medarbejdere. Ifølge overenskomsten er det Frederiksberg Kommune, der disponerer over Akaciegårdens boliger.

Boliger Betty Nansens Allé

 

På Akaciegården lægger vi vægt på at skabe et miljø, hvor hensynet til beboernes selvbestemmelse er retningsgivende for den måde, hvorpå personalet udfører deres arbejde.

Hjælpen ydes i samarbejde med beboere og evt. andre involverede efter “Hjælp til selvhjælps-principperne”, hvor beboerne deltager med egne ressourcer efter ønske og behov.