OBS! Bruger-pårørenderådet søger medlemmer

Siden årsmødet og valget 6. maj 2014 er antallet af medlemmer reduceret p.g.a. dødsfald hos pårørende.

Måske har du lyst til at være med omkring bordet – og støtte din pårørende i hverdagen gennem indflydelse i rådet.

Der afholdes 4 årlige møder.

Interesserede kan kontakte kontoret på Akaciegården på telefon 36171822/Anita Aagaard.

Peter Kastoft

Formand

Flemming Petersen

Næstformand