Depoter

Nu kan alle finde alt

Vores depoter i hele huset er indrettet efter leanmetoden 5S.

Det betyder, at vi har udsat dem for en struktureret omgang oprydning. Her blev  mange effekter smidt ud. Ofte anede ingen af os hvad det var og effekterne have formenligt ikke gjort andet, de sidste mange år, end at fylde og gøre vores depoter uoverskuelige.

Derefter blev de effekter vi vitterlig skulle bruge sat ind igen, men ikke før der var gjort helt rent, og med rent efter leanmetoden 5S, skal tingene også virke.

Vi fandt de mest optimale pladser til tingene. Det betød at vi tænkte os om og overvejede hvilke ting der egentlig blev brugt sammen. Dem satte vi sammen, det kaldes funktionsopdelt. Ligeså indrettede vi os, så alt det tunge stod i en god højde. Lettere artikler kan bedre placeres højere.

Herefter afmærkede vi alt, således, at hver ting havde sin egen plads (p-plads).

Her “bor” den når den ikke er i brug, eller det er dens plads som lagerartikel. Vi valgte både at markere med foto og tekst, samt ved tydeligt at markere med sorte streger på hylden.

Det skal være sådan, at man kan stå i rummet og med ét blik se om der er noget der mangler. Ligeså skal man kunne se, om der er noget der står forkert. Og endelig skal man kunne se om der er noget  der ikke er der.
Det kræver lidt af afmærkningerne, og måden man tænker om afmærkninger på, men det lærte vi.

Nu er depoterne blevet helt overskuelige og alle kan finde alt. Det bedste, er næsten, at vi nu blot holder orden og at det at holde orden er en naturlig del af at bruge tingene. Og depoterne, er altid ordentlige, og de “sander ikke til igen”.

De fem S’er, i det koncept vi har investeret i, står for. Sorter, Skrub og Skur, Skær ud i pap, Standardiser og Styrk systemet. I metoden kommer vi kontinuerligt rundt om de 5 S’er over tid. Det er hele styrken i metoden.