Aktivitet og Træning

På Akaciegården hedder den samlede aktivitets- og træningsenhed i daglig tale Tingsted og Terapi.

I Tingsted og Terapi tilbydes der aktiviteter og træning efter lov om social service samt efter Frederiksberg kommunens kvalitetsstandarder på ældreområdet.

I Tingsted og Terapi arbejdes der engageret og målrettet med at tilbyde beboerne et bredt udvalg af vedligeholdende og styrkende aktivitets- og træningstilbud. Med afsæt i en hverdagsrehabiliterende tankegang tilbydes aktiviteter og træning, som understøtter beboernes fysiske, psykiske, mentale og sociale færdigheder, så beboerne har mulighed for at bevare og genfinde et aktivt, meningsfuldt og værdigt hverdagsliv på Akaciegården.

Personalemæssigt er Tingsted og Terapi er sammensat af tværfagligt personale bestående af både aktivitetsmedarbejdere, fysio- og ergoterapeuter. Til Tingsted og Terapi er der endvidere tilknyttet en større gruppe engageret frivillige medarbejdere, som også i høj grad bidrager til det brede og gode aktivitetstilbud.

Fysisk er Tingsted og Terapi placeret i stueplan med træningssal med gode træningsfaciliteter og et større lokale med plads til fælles beboeraktiviteter. Mange aktivitets- og træningsindsatser vil samtidig kunne forgå i beboerens eget hjem, på fællesarealer i huset/haven, ude i nærmiljøet eller til forskellige udflugtsmål. Alt efter de givne ressourcer, beboernes ønsker og behov og hvad der giver bedst mening for den pågældende aktivitet eller træning. Til udflugtsmål benyttes husets fælles bus, “Akaciebussen”.

Det aktuelle og brede udvalg af aktivitets- og træningstilbud orienteres via Akaciegårdens egen husavis med tilhørende aktivitetskalender, som hedder Akacienyt. Denne udleveres til alle beboere hver d. 1. i måneden, ligesom aktivitetskalender og diverse opslag vil fremgå af de elektroniske orienteringsskærme i hele huset, papiropslag på de enkelte etager, ved indgangen til træningssalen og på hjemmesiden.

Som indblik i aktivitets- og træningstilbud kan nævnes fællessang med div. musikere, bankospil, biblioteksordning, gudstjeneste med præst fra Flintholms kirke, danseværksted, madhold, filmfremvisning, forskellige årstidsbestemte kreative aktiviteter, strikkeklub, dame- og herreklub, fælles gymnastik, cykelhold, styrke- balancehold og hold med mulighed for terapeutstøtte til gennemførelse af individuelle “selvtræningsprogrammer”.

Der gennemføres endvidere mange og forskellige udflugtsture, ex. til museum, naturområder, spisesteder, shopping steder og mere årstidsbestemte løvfalds- og julelysture.

Endelig kan det nævnes at Akaciegården som helhed også afholder og fejrer flere årstidsbestemte begivenheder, såsom bl.a. påskefrokost, høstfest, julefrokost og nytårskur.

Til orientering varetages der I terapi- og træningsafdelingen desuden opgaver med eksempelvis:

  • Funktionsvurderinger
  • Hjælpemidler
  • Forflytning og lejring
  • Deltagelse på tværfaglige møder
  • Genoptræningsforløb efter hospitalsophold, hvor beboeren er udskrevet med genoptræningsplan fra hospitalet og hvor der via SMART mål vurderes realistisk af terapeut at genvinde daglige funktioner.
  • Genoptræningsforløb, hvor beboeren haft et aktuelt funktionstab og har motivation for genoptræning, og hvor der via SMART mål vurderes realistisk af terapeut at genvinde daglige funktioner.

Som ny beboer på Akaciegården vil man inden for ca. 2 uger blive inviteret og tilbudt introduktionssamtale I Tingsted og Terapi. Ved ønske og behov er pårørende også meget velkomme. Her vil man som ny beboer blive introduceret til medarbejderne, lokalerne, Akacienyt og de aktuelle aktivitets- og træningstilbud. I Tingsted og Terapi vil man samtidig gerne høre om den nye beboers liv, ønsker og behov i forhold til aktiviteter og træning, for herefter ved lyst evt. at lave meningsfulde aktivitets- og træningsmatch og aftaler.

I Tingsted og Terapi vil vi endelig gerne fremhæve, at man både som beboer og pårørende er meget velkommen, hvis man har spørgsmål, nye ideer eller ændringsforslag til vores aktivitets- og træningstilbud. Ligesom vi også gerne ved aftale vil tilbyde at pårørende som har lyst kan deltage med beboer på udvalgte aktiviteter.