Frivillige

Akaciegården har for tiden 23 frivillige ulønnede medarbejdere. De frivillige rekrutterer enten sig selv eller via annonce i distriktsavisen. Foreningen af frivillige betragtes som et stort aktiv for huset.

De frivillige inviteres til 2 årlige møder med middag, hvor forstanderen deltager sammen med en administrativ medarbejder. Møderne bruges til gensidig information, udveksling af erfaringer og drøftelse af aktiviteter med og for de frivillige.

De frivillige deltager med støtte og hjælp ved alle Akaciegårdens store arrangementer. Desuden deltager de ved faste daglige aktiviteter som hjælpe- og netværkspersoner. Blandt disse aktiviteter kan nævnes, banko, gudstjeneste og diverse aktiviteter i Tingstedet.

De frivillige betjener kiosken, som sælger daglige fornødenheder som beboerne på Akaciegården efterspørger og kan købe her. De frivillige sørger for indkøb og salg af kioskvarerne. Herudover er de frivillige besøgsvenner i afdelingerne og deltager ved husets store årlige loppemarked.

De frivillige er repræsenteret i Akaciegårdens bestyrelse.

Læs håndbogen – politik for frivillige medarbejdere her