Uddannelser

For at sikre et godt fagligt niveau for husets ansatte, tilbydes der løbende undervisning blandt andet i medicinadministration, demens og andre aktuelle emner. For at vedligeholde vores mærkesager som Lean og Livstræ, holder vi løbende introduktion og uddannelse i dels at arbejde smartere, dels i at have den Rehabiliterende tilgang til beboerne. Alt sammen med en tværfaglig indgang.

Den tværfaglige sygeplejerske er i samarbejde med afdelingslederne ansvarlige for at sikre at der er de relevante kursustilbud til medarbejderne. Endvidere er den tværfaglige sygeplejerske i samarbejde med social- og sundhedsskolen ansvarlig for koordineringen af elever.

Akaciegården er endvidere til tider censor ved Social- og sundhedsskolens afholdte eksaminer.

Huset afholder undervisning af social- og sundhedselever, med fokus på træning og socialt samvær med beboerne.

Der er løbende instruktion af medarbejdere i forflytning.

Vi vægter højt der er et godt psykiske arbejdsmiljø.