Akaciegårdens persondatapolitik

Indsamling af personoplysninger til brug på Akaciegårdens hjemmeside, informationsskærme og Facebook:

Når du besøger www.akciegaarden.dk, vil du blive informeret om Akaciegårdens persondatapolitik og hvilke personoplysninger Akaciegården indsamler og til hvilke formål. Brug af tjenester på Akaciegårdens hjemmeside, som ex. bestilling af abonnement til træning, rekvirering af information af serviceydelser mm.

De oplysninger, som Akaciegården indsamler kan omfatte dit navn, din e-mail adresse, din stillingsbetegnelse eller lignende.

Informationsskærm anvendes til diverse orientering – se deres materiale om hvad skærme kan anvendes til.

Facebook anvendes udelukkende til at dele oplevelser, som aktiviteter i huset uden for huset, fester mm.

Indsamling af personoplysninger efter samtykke

 

Hvilke oplysninger indsamles?

De oplysninger, som Akaciegården indsamler efter modtagelse af dit samtykke kan fx omfatte dit navn, adresse og e-mail adresse, mobil nummer og cpr. nr. Ligesom vi indsamler navn og telefonnummer på din nærmeste pårørende, uddannelsespapirer, straffeattest, lønseddel, foto eller lignende identifikationsoplysninger.

 

Til hvilket formål indsamles oplysningerne?

Formålet med indsamling af personoplysninger afhænger af, hvem der anmodes om oplysningerne.

Personoplysningerne indsamles fx for at kunne gennemføre en indflytning, en ansættelse eller en frivilligkontrakt, eller levere en given tjeneste til dig som fx, at vi kan få kontakt til nærmeste pårørende, hvis der bliver behov for dette. Herudover indsamles personoplysninger i form af tilladelse til at tage fotos og anvendelse af disse til forskellige oplysningsmaterialer om Akaciegården.

 

Generelt

Videregivelse af dine personoplysninger

 

Dine personoplysninger vil ikke blive givet videre til en tredjepart uden indhentning af dit samtykke, med mindre der findes hjemmel til dette i dansk lovgivning. Akaciegården kan videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller til andre ud fra gældende dansk lovgivning, eller Akaciegården bliver det pålagt af en kompetent domstol.

I forbindelse med lønudbetaling til medarbejdere videregives oplysninger til fx Skat og ATP.

 

Behandling af persondata hos tredjepart

 

Akaciegården benytter databehandlere herunder udbydere af software, website hosting, professionel backup, sikkerhed, forsikringsmægler, lønbehandling, leverandør af e-boks ydelser m.v., som der er indgået databehandleraftaler med. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter, som er instrueret af Akaciegården til at behandle dine personoplysninger på vegne af Akaciegården.

Databehandlerne behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til. Det kan fx være oplysninger til lønbehandling eller i forbindelse med behandling af en arbejdsskade.

Dine personoplysninger bliver ikke overført til andre lande.

Akaciegården forpligter databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger imod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningens regler.

 

Lagring af personoplysninger

 

Akaciegården opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet.

Hvis du er beboer, pårørende eller frivillig slettes dine personoplysninger senest tre måneder efter, at du er fraflyttet eller ophørt med at komme på Akaciegården.

Hvis du ophører som medarbejder, slettes dine oplysninger i lønsystemet efter 5 år. Dine lønsedler ligger i et elektronisk arkiv i lønsystemet hos vores databehandler vedrørende lønbehandling, hvorfor det altid er muligt at få udleveret gamle lønsedler, hvis du har brug for det.

Du skal rette henvendelse til akaciegaarden@frederiksberg.dk, hvis du gerne vil have udleveret gamle lønsedler. Din mail vil blive besvaret senest 10 hverdage efter din henvendelse.

 

Beskyttelse af dine personoplysninger

 

Akaciegården tilstræber altid at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, og der er implementeret forskellige sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at sikre dine data.

 

Din ret til indsigt i og indsigelser mod hvilke personoplysninger Akaciegården behandler

 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Akaciegården opbevarer og behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelser mod indsamlingen og behandlingen af oplysninger. Du skal sende en mail til akaciegarden@frederiksberg.dk, hvis du ønsker indsigt i, eller vil gøre indsigelser mod behandling af dine oplysninger. Din mail vil blive besvaret senest 10 hverdage efter din henvendelse.

 

Rettelse af personoplysninger

Du kan altid få oplysninger om dig selv tilrettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller ajourførte. Du skal rette henvendelse til akaciegarden@frederiksberg.dk hvis du ønsker, at få rettet dine oplysninger. Din mail vil blive besvaret senest efter 10 hverdage.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Hvis du ønsker, at Akaciegården skal berigtige eller slette dine personoplysninger skal du rette henvendelse til akaciegarden@frederiksberg.dk. Din mail vil blive besvaret senest 10 hverdage efter din henvendelse.

 

Anmodning om begrænsning

Hvis du ønsker, at Akaciegården midlertidigt skal begrænse eller stoppe behandling af dine persondata, skal du sende en mail til akaciegarden@frederiksberg.dk. Din mail vil blive besvaret senest to hverdage efter anmodningen er modtaget.

 

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata, skal du indledningsvis rette henvendelse til Akaciegårdens centerchef via mail: akaciegarden@frederiksberg.dk.

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af dine oplysninger ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.

 

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller indsigt i de personoplysninger, som Akaciegården har registreret, skal du rette henvendelse via e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk.

Det er også tilfældet, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til Akaciegårdens persondatapolitik.