Akaciegårdens venner

Akaciegårdens Venner

For mange år siden blev foreningen Akaciegårdens Venner stiftet i erkendelse af, at der kun er afsat begrænsede midler i plejehjemmets driftsbudget til oplevelser af underholdnings- eller kulturel art.

Foreningens formål blev derfor fastlagt til at yde økonomisk tilskud til aktiviteter, der f.eks. kan bringe beboere på tur med Akaciebussen, musikalsk underholdning i huset, foredrag, oplæsning, sommer- og høstfester etc.

Af forskellige grunde er foreningen sygnet lidt hen i forbindelse med udflytningen fra den gamle bygning og opdeling af beboerne på 2 forskellige lokaliteter, indtil indflytningen i den nye bygning. Faktisk så meget, at der på sidste generalforsamling her i foråret var forslag om at nedlægge den.

Vi er dog nogle pårørende og venner af huset, som finder, at der er brug for en støtteforening på Akaciegården, men økonomisk støtte kan kun lade sig gøre hvis foreningen får flere medlemmer.

Vi opfordrer jer derfor til at melde jer ind i Akaciegårdens Venner, hvor det årlige kontingent for pårørende er 200 kr.

Der kan indbetales på foreningens konto: Reg.nr 9570 kontonr. 12759061

Skriv venligst navn og adresse, samt mailadresse, på den, der melder sig ind, så vi kan fortælle om aktiviteterne.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Formanden, Flemming Petersen, kan kontaktes på flpet46@gmail.com