Om os

Akaciegården er bygget i 1976 som selvejende institution der er neutral i politisk og religiøs henseende. Akaciegården har indgået  driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune.

Akaciegården ledes overordnet af en bestyrelse på 6 personer. Den daglige ledelse varetages af en forstander, der varetager sine opgaver under ansvar for bestyrelsen og i overensstemmelse med de beslutninger der træffes af bestyrelsen og Frederiksberg kommune.

Læs mere plejehjemsordningen her.

Akaciegården er indrettet med 95 plejeboliger og med ca. 100 lønnede og frivillige medarbejdere. Ifølge overenskomsten er det Frederiksberg Kommune, der disponerer over Akaciegårdens boliger.

Boliger Betty Nansens Allé

 

På Akaciegården lægger vi vægt på at skabe et miljø, hvor hensynet til beboernes selvbestemmelse er retningsgivende for den måde, hvorpå personalet udfører deres arbejde.

Hjælpen ydes i samarbejde med beboere og evt. andre involverede efter “Hjælp til selvhjælps-principperne”, hvor beboerne deltager med egne ressourcer efter ønske og behov.