Mad og måltider

Mad og Måltider på Akaciegården

Beboere på Akaciegårdens plejehjem skal have tilbud om varierende og ernæringsrigtig måltider samt støtte og hjælp til måltider (Lovgrundlag: Serviceloven § 83 og Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger § 14)

Beboere på Akaciegården skal have tilbud alle døgnets måltider, herunder mellemmåltider og drikke.

At tilbyde ernæringsvurdering og på baggrund heraf målrette tilbuddet om mad og måltider  til den enkelte.

Ved indflytning tilbydes ernæringsscreening og ernæringsterapi tilbydes ernæringstruede beboere.

At igangsætte META-udredning og META-plan ved indflytning  samt efter behov og ønske, dette jf. Akaciegården manual og bestemmelser på området.

At tilberede, anrette og servere samtlige hoved- og mellemmåltider:

 • Fordelt over hele døgnet (efter anbefalingerne for den danske institutionskost 2009)
 • Der følger de officielle ernæringsanbefalinger vedr. kostform og diæter til ældre; herunder kost til småtspisende (i alt 6-8 måltider)
 • Der er næringsberegnet
 • Der følger Frederiksberg kommunes kostpolitik for ældre
 • Der overholder den til en hver tid gældende lovgivning på området
 • Der er produceret af økologiske råvarer jf. de politiske mål på området
 • Der løbende har gennemgået kvalitetskontrol
 • Der tager hensyn til årstider, traditioner og helligdage
 • Der er konsistensjusteret, så den er tilpasset den enkeltes behov
 • Der tages udgangspunkt i en standardkost til småtspisende på 9 MJ

At yde hjælp og støtte til måltidet ved:

 • At beboeren har mulighed for at blive inddraget omkring mad og måltider i hverdagen og oplever, at der tages individuelle hensyn
 • At beboeren får den nødvendige hjælp og støtte til at spise og drikke under hensyntagen til opretholdelse af værdighed og selvbestemmelsesret
 • At have fokus på, at rammerne for måltidet har betydning for borgerens lyst til at spise
 • At beboeren har mulighed for at nyde maden i hyggelige omgivelser i fællesskab med andre

Andre særlige forhold:

Beboere der har behov for diabetes- eller hjertevenlig mad, skal have tilbudt dette. Ved andre sygdomme eller allergier overfor bestemte fødevarer, skal der fremskaffes lægeerklæring.

Der tilbydes en særlig indsats til ernæringstruede ældre.