Økologi

Frederiksberg Kommune efterstræber at alle institutioner på Frederiksberg i 2020 besidder det økologiske sølvspisemærke. Sølvmærket kan tildeles hvis 60-90% af anvendte madvare er økologiske.

Vi inviterede i februar Københavns Madhus på besøg i vores køkken, for at de de kunne komme med input til, hvorledes vores køkken kunne højne kvaliteten. I den anledning efterspurgte vi ligeledes input til, hvorledes vi kunne højne procentdelen af økologiske madvare i vores sortiment.

De er vendt tilbage og har giver rigtig mange gode input til, hvorledes vi kunne erstatte de traditionelle madvare med økologiske. Vi er derfor nu i gang med en rivende udvikling hvor madvarerne anvendt i køkkenet bliver mere og mere økologiske. Eksempler på produkter som allerede nu er 100% økologiske er: Mel, mælkeprodukter og ost.

Vi er i øjeblikket i gang med at søge om det økologiske bronzespisemærke, hvilket betyder at 30-60% af vores madvare er økologiske. Vi regner med at modtage bronzespisemærket indenfor kort tid. Det er dog kun første step på vejen, da det i nærmeste fremtid også er planlagt at søge om sølvspisemærket.

Vi derfor allerede godt i gang med at få implementeret Frederiksberg kommunes strategi for økologi på Frederiksberg.