Terapien

Fra april 2014 har aktivitetscentret og fysioterapien slået sig sammen til en enhed med ét fælles mål; LIVSTRÆ.

Alle fastboende på Akaciegården, får tilbudt et LIVSTRÆ. LIVS-TRÆ er en sammentrækning af livskvalitet og træning. Med LIVSTRÆ, menes livskvalitet for den enkelte beboer i hverdagen. Beboeren sætter ved en motiverende samtale et mål, som vil give den enkelte mere livskvalitet i hverdagen. Beboeren testes og får af en af husets to fysioterapeuter en træningsplan, som beboeren skal følge dagligt under instruktion af beboerens kontaktperson. Under den tidsbegrænsede træningsperiode, bliver der fulgt op på øvelserne, samt på målets realitet. Efter de tre måneders intervention udsluses beboeren eller der sættes et nyt mål.

Udover LIVSTRÆ tilbyder afdelingens social og sundhedsassistent og hjælper sideløbende med ugentlige aktiviteter. Her kan blandt andet nævnes: sang med husets pianist Allan Steen samt bankospil. En gang om måneden kan ligeledes tilbydes gudstjeneste med præst fra Flintholms kirke, samt dans med Mette Bugge fra Fru Bugges danseinstitut.

Alle husets beboere kan dagligt deltage i fælles gymnastik. Desuden er der på begge institutioner genoptræningshold.

Fysioterapien er desuden med i planlægningen omkring husets fælles fester og står i øvrigt for særarrangementer, som underholdning med diverse artister udefra.

Vores fælles mission er at forebygge funktionsnedsættelse og evt. genvinde tidligere aktivitets og funktionsniveau. Vi tror på, at ved at styrke eller vedligeholde fysiske og sociale ressourcer, bevares den menneskelige værdighed og livskvalitet. Vi ønsker at stimulere alle sanser og favne alle beboerne. Træningen kan foregå i fysioterapien, i beboerens eget hjem, på afdelingen eller ude i nærmiljøet. Alt efter de givne ressourcer og den enkeltes ønsker og behov.