Bruger- pårørenderådet

Akaciegården har valgt at dele rådet i henholdsvis et beboerråd samt et pårørenderåd. Årsagen til dette er at sikre at beboerne bliver hørt på lige fod som de pårørende. Erfaringer har vist at det kan være svært for beboerne at ytre sig, når de pårørende, som ofte er stærke formidlere, er til stede. Ved at dele rådene er der lige muligheder for begge parter.

Rådene skal bl.a komme med høringssvar til kommune og embedslæge efter de respektive tilsyn.

Der afholdes fire møder årligt i begge råd. Det tilstræbes at beboerrådets møder afholdes før pårørenderådets, således at beboernes ønsker kan formidles videre til de pårørende. Ved beboerrådsmødet deltager forstander og aktivitetsmedarbejder.

Ved pårørenderådets møder deltager forstanderen.

Formanden for hvert af rådene deltager ved de fælles arrangementer, som afholdes af Frederiksberg Kommune.

Der er generalforsamling for pårørenderådet en gang årligt hvor der er valg til rådet. Efterfølgende konstituerer rådet sig.

Beboerrådet tager de beboere ind som ønsker at deltage. Det tilstræbes at der er repræsentanter fra alle afdelinger.

Beboere og pårørenderåd er repræsenteret med en repræsentant i Akaciegårdens bestyrelse. For tiden er det formanden for beboerrådet.

Pårørenderådet

Formand: Peter Kastoft

Næstformand: Flemming Petersen

Læs det sidste nye referat her

Beboerrådsmøde Nimbusparken

Beboerrådsmøde Borgmester Fischer Vej

Pårørenderådsmøde