Bestyrelsen


Bestyrelsen

Akaciegården ledes af en bestyrelse på op til 6 medlemmer bestående af:

1 repræsentant udpeget af Kommunalbestyrelsen

1 beboer valgt af beboerrådet

1 repræsentant valgt af frivilligrådet

1 repræsentant bosiddende i lokalområdet, med interesse for ældrearbejde, udpeget af den øvrige bestyrelse.

Forstander og næstformand i MED- udvalget samt en administrativmedarbejder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen har i sin ledelsesfunktion som opgave, såvel i den løbende drift, som ved initiativ til fornyelse og udvikling, at få institutionen til at fungere bedst mulig ud fra brugernes behov og inden for de økonomiske og fysiske rammer.

Akaciegårdens daglige ledelse varetages af Centerchefen og Souschefen, der varetager  opgaverne under ansvar for bestyrelsen og i overensstemmelse med de beslutninger der træffes af bestyrelsen. Centerchefen forestår den daglige ledelse i samarbejde med de øvrige ledere inden for pleje- og serviceafdelingerne.

 

Bestyrelsesmedlemmer

REPRÆSENTANT MED INTERESSE FOR ÆLDREOMRÅDET:


Leif Jensen – Formand

Mobil nr.: 20 15 64 43

E-mail: leifjensen@emguva.dk

E-mail: leje17@frederiksberg.dk

REPRÆSENTANT FOR BRUGER PÅRØRENDERÅDET:

Flemming Petersen

 

REPRÆSENTANT FOR KOMMUNALBESTYRELSEN

Jens Hansen

 

ØVRIGE:

Center Chef

Charlotte Urhammer

Tlf.: 36 19 77 27
Mobil: 28 98 04 52

S/I Akaciegården
Betty Nansens Allé 2A
2000 Frederiksberg

E-mail: @frederiksberg.dk

REPRÆSENTANT FOR MEDARBEJDERNE:

Charlotte Mattesen
Tlf. nr. 36 19 77 22
Akaciegården 2 sal
Betty Nansens Allé 2A
2000 Frederiksberg