Akaciegårdens venner

Støtteforeningen ”Akaciegårdens venner” er en forening, hvis formål blandt andet er, at yde økonomisk støtte til arrangementer for Akaciegårdens beboere.

Støtteforeningen ”Akaciegårdens venner” blev stiftet i maj måned 1992, og erstattede det tidligere pårørenderåd.

Foreningen er en gruppe af pårørende, beboere og andre med interesse for at yde en ekstra indsats for beboerne.

Foreningens formål er blandt andet:

At styrke kontakten mellem beboere, pårørende, medarbejdere og ledelse.

At medvirke ved arrangementer, at yde økonomisk bistand til Akaciegården’s beboere, og at informere beboere og nyankomne om foreningens formål og aktiviteter.

Støtteforeningens økonomiske grundlag hviler på medlemskontingenter, samt overskud fra afholdelse af et årligt loppemarked. Midlerne anvender støtteforeningen blandt andet til en feriefond, underholdning ved vore fester, tilskud til vores bus, udflugter, samt indkøb af snaps til frokosten i afdelingerne hver søndag. Støtteforeningen har gennem årene givet fjernsyn, videoer og musikanlæg til afdelingerne.

”Akaciegårdens venner” har en bestyrelse, som mødes fire gange årligt. Her drøftes aktiviteter og midler uddeles efter behov og efter ansøgning fra afdelingerne.

Der afholdes generalforsamling en gang årligt, hvor medlemmerne til bestyrelsen vælges og efterfølgende konstituerer sig.

”Akaciegårdens venner” er repræsenteret i Akaciegårdens bestyrelse.

Medlemskontingentet er på kr. 150,- for pårørende og andre samt kr. 50,- for beboere om året.
Hvis du ønsker at blive medlem kan du sende en e-mail til administrationen på akaciegaarden@frederiksberg.dk hvori du bedes oplyse navn, adresse, telefonnummer samt hvem du er pårørende til (navn/bolignummer).
Betaling af kontingent kan ske på foreningens konto, reg.nr. 1551 kontonr. 045-1746.