Forside

Frederiksberg 27. april 2021

Informationsmøder med Altiden 28. april 2021

Kære pårørende.

Velfærdschef Karin Kappel fra Altiden kommer 28. april på rundt på informationsmøder på Akaciegården.

Da der stadig er forsamlingsloft kommer møderne til at foregå i afdelingerne; vi starter på 5. sal kl. 15 og tager dem herefter etagevis nedad.

Den foreløbige tidsplan er således:

5. sal 15.00-15.30

4. sal 15.30-16.00

3. sal 16.00-16.30

2. sal 16.30-17.00

1. sal 17.00-17.30

Med venlig hilsen

Ulla L. Hjorth

Centerchef

Frederiksberg 23. marts 2021


Information til beboere og pårørende vedrørende valg af Altiden som ny driftsleverandør på Akaciegården
Vi skal hermed informere om, at Magistraten på sit møde den 8. marts 2021 har truffet beslutning om, at driften af plejecenteret Akaciegården overgår til Altiden fra den 15. juni 2021.
Altiden vandt udbuddet i konkurrence med to andre leverandører. Altidens tilbud blev af bedøm-melsesudvalget vurderet til at have den bedste kvalitet.
Både Frederiksberg Kommune og Altiden ser frem til samarbejdet, og til fortsat at give jer den bedst mulige dagligdag når driften af Akaciegården overgår til Altiden. Frederiksberg Kommune og Altiden skal også samarbejde om driften af det kommende plejecenter på Betty Nansens Allé.
I dagligdagen vil I som udgangspunkt komme til at se de samme medarbejdere, samt nogle nye, som vi løbende skal sige velkommen til.
Kontrakten indgås den 25. marts, hvorefter vi efter påske kan gå i gang med at planlægge alt omkring overgangen af driften til Altiden, herunder jeres inddragelse til møder og arrangementer.
Hvis muligt, jf. den nuværende corona-situation, og hvis der er et ønske herom, stiller vi os natur-ligvis også til rådighed for et informationsmøde på den korte bane.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller til den videre proces, bedes du rette disse til Center-chef Ulla Hjorth, som vil samle spørgsmålene, så vi kan besvare dem samlet.

Venlig hilsen
Torben Laurén Miriam Toft Vicedirektør, Sundheds- og Omsorgschef Administrerende direktør Frederiksberg Kommune Altiden


Besøgsrestriktioner ophæves- I må komme på besøg

Kære alle.

Styrelsen for Patientsikkerhed har d.d. ophævet alle besøgsrestriktioner; det betyder at vi nu åbner dørene, så pårørende igen kan komme på besøg uden forudgående aftale.

Vi er dog fortsat omfattet af forsamlingsforbuddet, hvilket betyder at der maksimalt må samles 5 personer i boligen inkl. beboeren, og der skal holdes 2 meters afstand.

Der er ligeledes fortsat krav om brug af mundbind på offentlige arealer.

Vi skal på det kraftigste opfordre pårørende til at blive testet forud for besøg, ligesom personalet også fortsat bliver testet 2 gange om ugen.

Vi låser alle beboerbrikker op, hvis I oplever problemer med nøglerne bedes I kontakte Mumi.

Med venlig hilsen

Ulla Hjort